ODTÜ IPv6 Tarihçesi

ODTÜ IPv6 çalışmalarına 6bone üzerinden başlamıştır. ULAKBİM (Tübitak Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) ile pek çok denemeler yapılmış olmasına rağmen sadece yapıldığına dair kısa hatıralar kalmıştır.

Haziran 2003 tarihinde, ULAKBİM doğrudan IPv6 ağına dahil olmuş ve 2001:A98::/32 IP aralığını kullanıma açmıştır. Bu aralık hem ULAKBİM kullanımında hemde ULAKBİM'e bağlı kurumların kullanımındadır. Ocak 2004 tarihinde ise ODTÜ bu IP bloğundan /48 (CDIR) bir aralık alarak çalışmalarına başlamıştır.

Ilk IPv6 ağı bir adet Cisco 7500 ve kişisel bilgisayar ile başlamıştır. Tabii, denemeler için bu ağa bilgi işlem teknik personeli de dahil olmuştur. Denemeler aşamasında kullanılan kişisel bilgisayar, web sunucusu ve alan adı sunucusu olarak konuşlandırılmıştır. Yaklaşık 1 yıl sorunsuz çalışan sistemin kullanımının çok düşük olması, IPv6 için çok da ihtiyaç olmaması ve bazı güvenlik endişeleri yüzünden kapatılmasına karar verilmiştir.

Bu kişisel bilgisayar üzerinde 1 yıl süre ile ipv6.org.tr adresi ODTÜ BİDB tarafından sunulmuştur. Şu anda,2007 başları, bu adres ULAKBİM kullanımına tahsis edilmiştir.

2007 yılı başlarında IPv6 işleri ULAKBİM tarafından tekrar hız kazandırılmıştır. Özellikle IPv6 Görev Gücü (IPv6 Task Force)'nün işlerliğinin artması ile ağın kullanımı artmıştır. Bu işlerliğin artması ve teknolojinin IPv6 kısmında ilerlemiş olmasından ötürü ODTÜ BİDB olarak 2004 yılında alınan IP bloğunun kullanılmasına başlanmıştır.

Nisan 2007 sonuna doğru pek çok konuda ilerleme sağlamıştır. Bu konudaki çalışmalarımız, yapmış olduğumuz uygulama planı çerçevesinde devam etmektedir.